Om

Vores produktion er økologisk

Økologisk produktion handler om at værne om de naturlige balancer, der er i vores omgivelser og i os selv.

 

I økologisk produktion gælder forsigtighed-sprincippet. Hvis man er i tvivl om effekten af et stof, må det ikke anvendes. Selv om myndighederne tillader brugen af visse stoffer i det konventionelle landbrug, er den økologiske holdning, at det er sikrest at undlade dem – også i små mængder.

 

Det betyder, at risikoen for at du indtager sundhedsskadelige kemikalier er mindre, når du spiser økologisk, ligesom du har større sikkerhed for ikke at blive påvirket af stoffer, som man endnu ikke har undersøgt virkningen af.

 

Økologi bygger på princippet om at producere på den mest hensigtsmæssige og miljømæssigt forsvarlige måde. Økologi er ikke i sig selv en garanti for hygiejne eller mod allergiske reaktioner. Derfor gælder også for økologiske fødevarer de samme forholdsregler som for alle andre fødevarer.

 

Økologien er en garanti for, at alle led i kæden har gjort sig umage for at skabe den bedst mulige råvare.

Derfor har vi Hereford

Guldbæk Granno I/S er et lille økologisk landbrug med opdræt af Herefordkvæg.

 

Besætningen udgør 10-15 dyr, hvoraf der er 6 moderdyr og en avlstyr. I avlsarbejdet er det kødet, der er i fokus. Det betyder blandt andet, at vi går meget op i, hvad kvæget spiser..

 

Hereford stammer fra grevskabet Herefordshire i den vestlige del af det centrale England, hvor der i 200-300 år har været drevet systematisk avl med racen. Herfra er den eksporteret til stort set hele verden.

 

Hovedvægten i Herefords avlsmål ligger på et godt temperament, gode moderegenskaber, herunder lette kælvninger, god tilvækst og foderudnyttelse samt kød med høj spisekvalitet. Derudover er Hereford en robust race, der stiller små krav til stalde og foderkvalitet. Farvetegningen er karakteristisk: mørk rød med hvidt hoved, hvid underside og en smal hvid stribe hen ad ryggen. Desuden er den nederste del af lemmerne hvide. Det hvide hoved er en dominerende karakter, som nedarves til alt afkom, også krydsninger. Hereford findes både som hornede og hornløse (pollede), i Danmark er der flest pollede. Her på gården har vi begge dele.

 

De første Hereford kom til Danmark i begyndelsen af 1950'erne, importeret af godsejer Scavenius, Klintholm Gods på Møn. Senere importer fra England er suppleret med avlsmateriale fra Nordamerika, især Canada, Australien og New Zealand. Herved er den moderne Hereford blevet noget større end den oprindeligt var. De hereford, vi har her på gården, nedstammer fra den oprindelige race og er derfor ikke så store - det giver dog bestemt ikke mindre kød.

Firmaoplysninger

Guldbæk Granno I/S

CVR.nr: 31459249

Øko. Aut. Nr.

Brian Granno

Bitten Guldbæk

Hammershusvej 40

4370 Store Merløse

Andre dyr på gården

På gården er der også 2 heste; en gammel dressurhest af dansk varmblod: Aladdin og en ældre araberhest: Martobh, som primært har gået som avlshest, 10 høns og 6 huskatte.

Det er meningen, at vi også skal have en besætning af grise, men da første forsøg endte skidt og vi stadig er lidt bagefter med at sørge for folde og husly til resten af besætningen, har vi valgt at udsætte det lidt. Derudover er det lidt svært at fremskaffe økologiske dyr af "bacon"- grisen, som vi helst vi have.

 

Vi købte et par grise på Roskilde dyrskue i 2009 helt uovervejet og det kom også til at give en del problemer senere, da vi slet ikke var klar over, hvor svært det er at holde grise og følge loven i DK.

 

Vi har fra start af haft høns af racen Wyandotter, da de er store og kødfulde til spisebrug og lægger mange æg. Derudover er de lidt kønnere end andre høns, da deres kam ligner et jordbær og derfor har de ikke så hårdt et udtryk som andre høns.

 

Senere er vi gået over til Faverolles, da vi ønskede en god spisefugl. Det har vi fortrudt af flere grunde. Dels er de utroligt dumme og kan f.eks. ikke finde ind i huset om aftenen og dels har de fuldstændig mistet evne til at reproducere sig selv pga. avlen. Vi vil derfor med tiden gå tilbage til at holde wyandotter som æglæggere og købe hanekyllinger af kødfuld race til slagt.